Robotarme har givet markant færre sygedage

Robotarme har givet markant færre sygedage

Medarbejderne blev taget grundigt med på råd, da NS System i 2016 stod over for at skulle indføre robotteknologi i produktionen. De ansatte fik lov at bestemme dens arbejdsopgaver – og robotarmen blev så populær, at virksomheden i dag har fire.

Vi investerede ikke i UR-robotterne for at erstatte vores medarbejdere, men for at aflaste dem. Og de sidste to blev faktisk indkøbt på medarbejdernes opfordring, fortæller Niels Rask, administrerende direktør hos den nordjyske virksomhed NS System.

Medarbejderne bestemte robotters placering

NS System i Frederikshavn har eksisteret siden 1965 og er i dag blandt Nordeuropas største leverandører af tekstiltryk. Virksomhedens samarbejdspartnere tæller blandt andet nogle af Danmarks største kæder inden for sports- samt profil- og arbejdstøjsbranchen. Størstedelen af NS Systems mere end 70 medarbejdere arbejder i produktionen, og siden 2016 er bemandingen blevet forstærket med fire UR-robotter.

Inden den første robot flyttede ind hos NS Systems produktion i starten af 2016, havde virksomheden taget tilløb i et par år – dels for at forberede medarbejderne på en øget automatisering af produktionslinjen, dels for i fællesskab at finde de mest relevante arbejdsopgaver for en robotkollega. Og for administrerende direktør Niels Rask var det afgørende at have medarbejderne med på ideen:

– Vi brugte et par år på at bearbejde projektet lidt med vores medarbejdere ved at fortælle dem om fordelene ved robotteknologi og vise videoer med robotterne i arbejde. Vi ville gerne motivere og engagere medarbejderne, og det var vigtigt for os, at de forstod, at robotten skulle aflaste dem, ikke erstatte dem, fortæller Niels Rask og fortsætter:

– Så vi gennemførte en rundspørge blandt alle medarbejdere og spurgte om, hvor de mente en robot ville kunne gøre mest gavn. Herefter lavede vi en top 5 over de hyppigst foreslåede arbejdsopgaver, og i dag er det UR-robotter, der løser tre af de opgaver.

Fire robotarme aflaster medarbejderne

I dag står der fire samarbejdende robotarme fra Universal Robots i NS Systems produktion i Frederikshavn. Den ene lægger plastfolieark på et transportbånd, den anden samler færdigt udskårne folieark op og stabler dem på et bord, mens de sidste to har overtaget det manuelle arbejde med udtagning af materialer fra to forskellige trykmaskiner.

Den første, en UR5, blev indkøbt til den opgave, der toppede listen over medarbejdernes forslag til opgaver, hvor en robot ville kunne gøre størst nytte: placering af 70 x 100 cm store plastfolieark på et transportbånd, der kører arkene igennem en varmetunnel for at tørre og krympe dem.

Tidligere stod der en medarbejder og tog et ark ad gangen og lagde det op på transportbåndet. Nu gør robotten det. Det betyder, at medarbejderen ikke længere slider på især albue- og skulderled ved at udføre det gentagne og ensidige manuelle arbejde, men i stedet arbejder med andre opgaver i produktionen, forklarer Niels Rask.

Næste robotarm blev en UR 10, som NS System købte som en del af en større maskinlinje, hvor den udfører pick & place-arbejde ved en maskine, der digitalt udskærer folieark. Her griber den ved hjælp af påmonterede vakuumplader om det færdige folie og flytter det hen til et bord ved siden af.

Færre sygedage og mere varierende opgaver

De seneste to UR-robotter i NS Systems maskinpark blev indkøbt i umiddelbar forlængelse af hinanden – og på opfordring fra produktionsmedarbejderne selv: først en UR10 til at tage materialer ud af en trykmaskine, dernæst en UR5 til at udføre samme arbejde ved en anden maskine.

– Først og fremmest ville vi gerne aflaste vores medarbejdere ved at skåne dem for det gentagne ensidige arbejde, som det er at placere og tage materialet ud af maskinen. Dernæst ville vi selvfølgelig også gerne øge kapaciteten, lyder det fra Niels Rask.

– Førhen havde vi en medarbejder pr. maskine, der varetog arbejdet. Vi oplevede stor slitage hos medarbejderne og mange sygedage omkring trykmaskinerne, og især her har vi fået mærkbart færre sygedage, efter vi har fået robotarmene. Samtidig producerer vi med robotarmenes hjælp 6-8 % mere pr. maskine, hvilket bliver til en del i løbet af en dag.

Niels Rask fortæller, at man valgte netop UR-robotterne på grund af deres enkle og intuitive brugerbetjening og ikke mindst, fordi de arbejder kollaborativt. Men i høj grad også på grund af deres fleksibilitet og flytbarhed:

Nu har vi købt to robotter til at tage arkene ud af trykmaskinerne. Det kunne vi også have brugt standardsystemer til, men vi valgte UR-robotterne, fordi de er så fleksible, at vi kan bruge dem et andet sted, hvis vi fx på et tidspunkt skulle få en fuldautomatiseret trykmaskine. Og den UR-robot, der står ved varmetunnelen, er faktisk installeret på et rullebord så den kan nemt flyttes til en anden station.

Vil vækste gennem automatisering

I dag er de fire UR-robotter en helt naturlig del af bemandingen, og ifølge Niels Rask er det langt fra utænkeligt, at der kommer endnu en UR-kollega hos NS System. Han fortæller, at man allerede forbereder både virksomheden og personalet på yderligere automatik og robotteknologi. I den forbindelse har alle medarbejdere for nylig haft en uddannelsesdag på Aalborg Universitet for at blive klogere på robotteknologi og se eksempler på produktionslinjer, hvor der indgår robotteknologi.

Vi vil gerne vækste gennem automatisering, og vi kan jo se, at det virker. Eksempelvis har vores første UR-robot decideret flyttet 2/3 af det arbejde, medarbejderen ved varmetunnelen førhen udførte, så personen nu har fået mere varierende og mere spændende arbejdsopgaver. Og samtidig var robotten tjent hjem allerede efter halvandet år, lyder det fra NS Systems administrerende direktør.

  • Robot
    UR-5, UR10
  • Oprettet
    2019
  • NS System har købt tre ud af produktionens fire UR-robotter gennem en ekstern samarbejdspartner, mens den sidste er indkøbt direkte hos BILA Robotics. Sidstnævnte er eneforhandler af de samarbejdende robotarme fra Universal Robots på det danske marked.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret med nyheder, kampagner og events fra BILA Robotics.